ایریک سیوتی، رییس حزب جمهوری‌خواه فرانسه: از احمد مسعود و مبارزه‌اش برای آزادی مردم افغانستان حمایت می‌کنیم
شورای عالی مقاومت: شاهد اظهارات بی‌شرمانه و مداخله آشکار نماینده پاکستان در امور افغانستان بودیم

شورای عالی مقاومت: شاهد اظهارات بی‌شرمانه و مداخله آشکار نماینده پاکستان در امور افغانستان بودیم

طالبان مهمانان فارمت مسکو هستند؛ نه اشتراک کنندگان آن

طالبان مهمانان فارمت مسکو هستند؛ نه اشتراک کنندگان آن

پس از نگرانی‌های افزایش تروریسم در منطقه؛ انفجار در تاشکند، کشته‌وزخمی برجا گذاشت

پس از نگرانی‌های افزایش تروریسم در منطقه؛ انفجار در تاشکند، کشته‌وزخمی برجا گذاشت

دکتر شمس‌الحق آریانفر رئیس امور فرهنگی جبهه مقاومت ملی افغانستان تعیین گردید

دکتر شمس‌الحق آریانفر رئیس امور فرهنگی جبهه مقاومت ملی افغانستان تعیین گردید

افغانستان محور بحث نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد 

افغانستان محور بحث نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد 

دو مرکز آموزشی برای زنان توسط نیروهای طالبان در غزنی مسدود گردید

دو مرکز آموزشی برای زنان توسط نیروهای طالبان در غزنی مسدود گردید

۹ تن از جوانان اهل افغانستان مقیم در تهران از سوی هم‌اتاقی‌شان آتش‌زده شدند 

۹ تن از جوانان اهل افغانستان مقیم در تهران از سوی هم‌اتاقی‌شان آتش‌زده شدند 

افغانستان در صدر جدول کشورهای گرسنه جهان قرار دارد

افغانستان در صدر جدول کشورهای گرسنه جهان قرار دارد

دو تن از افراد طالبان در تخار که قصد تجاوز جنسی را داشتند، کشته‌وزخمی شدند

دو تن از افراد طالبان در تخار که قصد تجاوز جنسی را داشتند، کشته‌وزخمی شدند

ورزشکاران اعزامی طالبان از روسیه به اروپا فرار کردند

ورزشکاران اعزامی طالبان از روسیه به اروپا فرار کردند

آخرین عناوین