رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در راس یک هیات بلندرتبه عازم وین، پایتخت اتریش شد 
مقاومت‌گران در پروان، به گروه طالبان تلفات سنگین وارد کردند

مقاومت‌گران در پروان، به گروه طالبان تلفات سنگین وارد کردند

دولت پاکستان دارایی‌های مهاجران اخراج‌شده افغانستان را ضبط کرده است 

دولت پاکستان دارایی‌های مهاجران اخراج‌شده افغانستان را ضبط کرده است 

آیا قدرت‌های منطقه‌ای در محور جبهه مقاومت ‌ملی بسیج می‌شود؟

آیا قدرت‌های منطقه‌ای در محور جبهه مقاومت ‌ملی بسیج می‌شود؟

عضو گروه طالبان حتی بدون اجازه وارد کشوری می‌شود...

عضو گروه طالبان حتی بدون اجازه وارد کشوری می‌شود...

نیروهای طالبان مسوول یک مدرسه دینی را بازداشت و شکنجه کردند

نیروهای طالبان مسوول یک مدرسه دینی را بازداشت و شکنجه کردند

جریان‌های اسلام‌گرا باید «ستون پنجمی‌ها» را بشناسند!

جریان‌های اسلام‌گرا باید «ستون پنجمی‌ها» را بشناسند!

بازی طالبان با آموزش دختران

بازی طالبان با آموزش دختران

راه حل چیست؟

راه حل چیست؟

در فصل زمستان برای رفع نیازهای خانواده‌های نیازمند به ۴۰۰ ملیون دالر نیاز است

در فصل زمستان برای رفع نیازهای خانواده‌های نیازمند به ۴۰۰ ملیون دالر نیاز است

یک عضو طالبان در بامیان هنگام تجاوز جنسی بر یک زن بازداشت شد

یک عضو طالبان در بامیان هنگام تجاوز جنسی بر یک زن بازداشت شد

آخرین عناوین