150 نیروی طالبان در بدخشان به جبهه مقاومت‌ملی پیوستند
2 فرمانده برجسته طالبان در بدخشان کشته شدند

2 فرمانده برجسته طالبان در بدخشان کشته شدند

طالبان دو جوان معترض به جابجای کوچی‌های وزیرستانی را در تخار کشتند

طالبان دو جوان معترض به جابجای کوچی‌های وزیرستانی را در تخار کشتند

طالبان یک نظامی پیشین را در سمنگان، تیر باران کردند

طالبان یک نظامی پیشین را در سمنگان، تیر باران کردند

طالبان در کابل، ده‌ها جوان تاجیک را بازداشت کردند

طالبان در کابل، ده‌ها جوان تاجیک را بازداشت کردند

طالبان واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه بلخ، حذف کردند

طالبان واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه بلخ، حذف کردند

ریچارد بنت: تحقیقات جنایات جنگی طالبان در پنجشیر با معیار بین المللی انجام شود!

ریچارد بنت: تحقیقات جنایات جنگی طالبان در پنجشیر با معیار بین المللی انجام شود!

طالبان به شهرستان ورسج نیرو فرستادند

طالبان به شهرستان ورسج نیرو فرستادند

دو فرمانده برجسته طالبان در بادغیس کشته شد

دو فرمانده برجسته طالبان در بادغیس کشته شد

کشته و زخمی شدن 6 طالب در بغلان

کشته و زخمی شدن 6 طالب در بغلان

شکنجه یک عالم دینی و یک نظامی پیشین توسط طالبان در پنجشیر

شکنجه یک عالم دینی و یک نظامی پیشین توسط طالبان در پنجشیر

آخرین عناوین