پنجشیرنیوز |خبرگزاری صدای افغانستان 23 اسفند 1401 ساعت 12:23 https://www.panjshirnews.com/news/2548/یک-صراف-ننگرهار-زیرشکنجه-طالبان-جان-باخت -------------------------------------------------- عنوان : یک صراف در ننگرهار زیرشکنجه طالبان جان‌باخت -------------------------------------------------- برادر حاجی راج ولی، صراف در استان ننگرهار در شرق کشور با انتشار یک ویدیویی ادعا کرده طالبان برادر او را هفته پیش بازداشت کرده بودند، جسداش را به خانواده‌اش تسلیم داده‌اند. متن : صدای افغانستان، ننگرهار: برادر حاجی راج ولی، صراف در استان ننگرهار در شرق کشور با انتشار یک ویدیویی ادعا کرده طالبان برادر او را هفته پیش بازداشت کرده بودند، جسداش را به خانواده‌اش تسلیم داده‌اند. انجنیر رحمت ولی، برادر راج ولی، روز دوشنبه، 22 حوت /اسفند، با نشر یک ویدیویی گفته است که نیروهای استخبارات گروه طالبان، هفته پیش برادراش را بازداشت و با خود بردند، اما جسد او را به خانواده‌اش تسلیم دادند. برادر مقتول می‌گوید زمانیکه خانواده‌اش برای دیدن او به نزد مقامات طالبان رفتند، آنان گفتند که حاجی راج ولی، خودکشی کرده، می‌توانند جسداش را از بیمارستان دریافت کنند. انجنیر رحمت ولی، گفته است که برادراش با هیچ جناح مخالف گروه طالبان در ارتباط نبود و بدون هیچ دلیل از سوی طالبان بازداشت و به قتل رسیده است. یک منبع دیگر به خبرگزاری صدای افغانستان گفت که طالبان این صراف را به شدت شکنجه کرده اند که در نتیجه آن؛ جان داده‌است. پیشتر صرافان در استان ننگرهار، ادعا کردند که نیروهای طالبان از آنان باج می‌گیرند و کسانیکه حاضر به باج دهی نشوند، به بهانه‌های مختلف بازداشت، لت کوب و به قتل می‌رسند.