پنجشیرنیوز |خبرگزاری صدای افغانستان 23 اسفند 1401 ساعت 12:55 https://www.panjshirnews.com/news/2549/درگیری-میان-مقامات-طالبان-جوزجان -------------------------------------------------- عنوان : درگیری میان مقامات طالبان در جوزجان -------------------------------------------------- منابع از شمال‌کشور می‌گویند والی گروه طالبان برای جوزجان با معاون مالی و اداری وزارت صحت‌عامه این گروه هنگام گشایش یک بیمارستان 200 بستر در جوزجان، درگیر شده‌اند. متن : صدای افغانستان، جوزجان: منابع از شمال‌کشور می‌گویند والی گروه طالبان برای جوزجان با معاون مالی و اداری وزارت صحت‌عامه این گروه هنگام گشایش یک بیمارستان 200 بستر در جوزجان، درگیر شده‌اند. منابع محلی، به خبرگزاری صدای افغانستان گفتند که مولوی اسحاق صاحب‌زاده، معاون وزارت صحت‌عامه گروه طالبان، به روز دوشنبه، 22 حوت /اسفند، برای افتتاح بیمارستان 200 بستر به جوزجان رفته و هنگام گشایش این بیمارستان با مولوی محمد راسخ، والی طالبان درگیر شده است که در نتیجه یک محافظ والی به شدت زخمی شده است. به نقل از منابع، درگیری از یک گفتگو و مشاجره لفظی میان این دو مقام گروه طالبان آغاز شده است. منابع افزودند که والی باگشایش پیش از وقت بیمارستان مخالفت کرده و گفته که باید کار بازسازی بیمارستان به گونه کامل پایان یابد، اما معاون وزیر به بازگشایی این بیمارستان پافشاری کرده است. به گفته منابع، این درگیری چند دقیقه میان محافظین دوطرف دوام کرد و سپس والی با افراد اش محل را ترک کردند، اما بیمارستان بدون حضور والی بازگشایی شد. بیمارستان 200 بستر جوزجان در سال 1397 با هزینه حدود 139 ملیون افغانی آغاز شده بود، به تازه‌گی به پایان رسیده است.