پنجشیرنیوز |خبرگزاری صدای افغانستان 29 بهمن 1402 ساعت 8:00 https://www.panjshirnews.com/video/3640/چرا-bbc-جنایات-امارت-علیه-زنان-نمی-بیند -------------------------------------------------- لایوهای جنجالی با موضوع مسائل روز افغانستان عنوان : چرا bbc جنایات امارت علیه زنان را نمی‌بیند؟ youtube -------------------------------------------------- این کلیپ‌ها دقایقی از لایوهای اخیر استاد جعفریان در یوتیوب و اینستاگرام است، در این لایف‌ها و گفتگوها، اخبار و تحلیل‌هایی با موضوع افغانستان به مخاطبان ارایه می‌شود که آن‌ها را در هیچ رسانه دیگری نمی‌یابید. متن : چرا bbc جنایات امارت علیه زنان را نمی‌بیند؟ این کلیپ‌ها دقایقی از لایوهای اخیر استاد جعفریان در یوتیوب و اینستاگرام است، در این لایف‌ها و گفتگوها، اخبار و تحلیل‌هایی با موضوع افغانستان به مخاطبان ارایه می‌شود که آن‌ها را در هیچ رسانه دیگری نمی‌یابید.     صورت کامل لایوهای پیشین در این کانال یوتیوب قابل دسترس است: لایوهای آینده را نیز در همین کانال یوتیوب ببینید..‌. 👇 https://www.youtube.com/c/MohammadHosseinJafarianOfficial