ارسال اين مطلب به دوستان

(( عملکرد جامعه جهانی در برابر طالبان نامتناسب بوده است )) 
آخرین عناوین