فرهنگی
وارد برنامه پروپاگاندای طالبان نشویم
۲۶ مرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۱۸
موقعیت طالبان شکننده است
۲۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷
ایران، فرصت کمی برای گرفتن موضعی به نفع مردم افغانستان دارد 
۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۱۶
 
آخرین عناوین