سياسی
وزیرخارجه روسیه خواستار گفتگو و تعامل طالبان با احمد مسعود شد
۲۹ دی ۱۴۰۲ ۰۴:۰۶
مهار طالبان یا لابی برای طالبان؟!
۲۷ دی ۱۴۰۲ ۱۱:۲۳
ط‌البان غاصبان افغانستان‌اند!
۲۷ دی ۱۴۰۲ ۰۸:۲۷
چه کسانی انتحاریون اعزامی به کرمان را آموزش داده و چگونه به ایران فرستادند؟
۲۷ دی ۱۴۰۲ ۰۴:۰۱
هدف امارت سرکوب شهروندان به‌ویژه زنان و جوانان است
۱۹ دی ۱۴۰۲ ۱۳:۱۱
چرا امارت طرفدار برقع است؟
۱۹ دی ۱۴۰۲ ۱۳:۰۶
آیا "آپارتاید جنسیتی" پای امارت را به دادگاه‌های بین‌المللی باز خواهد کرد؟
۱۹ دی ۱۴۰۲ ۱۲:۵۹
طالبان سنت دیرینه حرمت عفت زنان در افغانستان را شکسته‌اند
۱۸ دی ۱۴۰۲ ۲۳:۲۶
تداوم حملات رزمندگان ج.م.م.افغانستان در ولایت بدخشان
۱۸ دی ۱۴۰۲ ۲۲:۳۶
طالبان هر زن را مجرمی می‌داند که باید بی‌گناهی خود را ثابت کند
۱۸ دی ۱۴۰۲ ۲۲:۲۰
دستور ظالمانه طالبان به باشندگان استان قندوز
۱۱ دی ۱۴۰۲ ۱۸:۱۲
تردید در عملکرد یوناما
۱۱ دی ۱۴۰۲ ۱۷:۲۴