سياسی
شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان ایجاد گردید
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۹:۳۹
تیراندازی طالبان به یک مراسم عروسی در ننگرهار؛ عروس کشته شد
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۳:۰۲
وقوع انفجار در مرکز تبیان در بلخ
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱:۵۳
یک عضو ارتش سابق در کندز از سوی طالبان کشته شد
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱:۴۸
طالبان یکی از دختران معترض غور را بازداشت کردند
۱۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱:۵۸
بازداشت یک جوان پنجشیری ازسوی طالبان
۱۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱:۴۹
روایت دردناک قربانی تجاوز جنسی: دو نیروی طالبان مرتب به من و دخترانم تجاوز کردند
۱۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱:۴۴
انفجار قوی در دفتر استاندار طالبان در بلخ؛ استاندار کشته شد
۱۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱:۱۸
تجاوز جنسی گروهی طالبان به یک زن و دو دخترش در سرپل
۱۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۲:۵۵
رنجر طالبان در پنجشیر یک کودک را زیر گرفت و کُشت
۱۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۱:۲۰
لشکر کشی مجدد طالبان به پنجشیر؛ تروریستان خارجی در جمع طالبان اند
۱۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۲:۰۷
روز زن به همه مبارک نیست!
۱۷ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱:۵۲
 
آخرین عناوین