سياسی
نیروهای طالبان یک باشنده بلخ را تیرباران کردند
۲۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۰۸
نیروهای طالبان مسوول یک مدرسه دینی را بازداشت و شکنجه کردند
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۲۴
جریان‌های اسلام‌گرا باید «ستون پنجمی‌ها» را بشناسند!
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۱۷
جریان‌های اسلام‌گرا باید «ستون پنجمی‌ها» را بشناسند!
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۱۵
بازی طالبان با آموزش دختران
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۰۸
راه حل چیست؟
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۰۵
اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان؛ چرا گروه طالبان ساکت است؟
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۰۱
در فصل زمستان برای رفع نیازهای خانواده‌های نیازمند به ۴۰۰ ملیون دالر نیاز است
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۵۷
یک عضو طالبان در بامیان هنگام تجاوز جنسی بر یک زن بازداشت شد
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۵۵
تعامل با گروه طالبان نباید یک طرفه باشد
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۵۲
نیروهای طالبان یک جوان را در بغلان بازداشت کردند
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۴۹
برگشت‌دادن اجباری مهاجران از پاکستان به افغانستانی که با بحران انسانی مواجه است، مایه تاسف است
۲۲ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۴۷