سياسی
طالبان سه فرد ملکی را در پنجشیر بازداشت کردند
۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۵۵
طالبان زنان معترض را باید هرچه زودتر از بند آزاد کنند
۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۴۹
تلاش برای رعایت حجاب طالبانی باعث شد که زنان زیادی در زلزله هرات دفن خاک شوند
۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۸:۳۵
نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان سه نیروی طالب را زخمی کردند
۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۸:۲۸
فرصت‌های کاری و تحصیلی از زنان نباید سلب شود
۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۱۰
افغانستان چگونه به زندان بزرگ زنان تبدیل شد؟!
۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۰۷
 اتحادیه اروپا و سازمان ملل باید از اخراج پناه‌جویان افغانستان از پاکستان جلوگیری کنند
۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۳:۵۶
طالبان ۱۱ باشنده مالستان غزنی را بازداشت کردند
۸ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۳۰
گروه طالبان رسول پارسی را به ۱۶ ماه حبس محکوم کرد
۸ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۱۹
حکومت موقت پاکستان باید روند اخراج پناه‌جویان را متوقف سازد
۸ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۰۸
وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت سلطه طالبان عمیقاً نگران‌کننده است
۳ آبان ۱۴۰۲ ۱۴:۵۱
سرنوشت تکراری زنانی که در برابر طالبان اعتراض می‌کنند...
۱ آبان ۱۴۰۲ ۲۲:۵۵